Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Дават близо 130 млн. лв. за борба с COVID-19 и е-здравеопазване
Прочетена: 118 пъти
Снимка: Redmedia.bg

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014- 2020 (ОПРР) с цел осигуряване на допълнителен ресурс за укрепване на капацитета на здравната система в България за справяне с последиците от кризата, възникнала в резултат на пандемията COVID-19, както и за реакция при бъдещи кризисни ситуации.

 

Финансирането се предоставя по линия на инструмента REACT-EU, чрез който се осигуряват допълнителни средства по структурните фондове за периода 2020 - 2022 г. за операции в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

 

Със средствата ще бъдат обособени изолирани структури и ще бъде доставено необходимото медицинско оборудване за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 за 105 болници, включително апарати за подобряване на дишането, монитори за жизнени показатели, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори и др. Предвижда се доставка на тестове и консумативи, необходими за тестване на дарената кръв в центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19, както и разширяване на производството на кръвна плазма в два трансфузионни центъра.

 

Ще се финансират и мерки за електронно здравеопазване и телемедицина, включително осигуряване на устройства за електронен обмен на медицински документи, оборудване за общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти за дистанционно наблюдение на пациентите в райони с неблагоприятни условия, оборудване за пациентите за дистанционно наблюдение, внедряване на системи за архив и пренос на образни изследвания и подпомагане на аптеките за успешно внедряване на електронни рецепти.

 

Предвиденият ресурс е в размер на 129,3 млн. лв., а бенефициент на подкрепата ще бъде Министерството на здравеопазването, включително в партньорство с общини или общински лечебни заведения.

 

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 7 млн. лв., с които да бъдат осигурени лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектант за борбата с пандемията от COVID-19.

 

На база анализ за изразходваните количества за предходни периоди е установено, че наличностите от лични предпазни средства и материали в склада и тези, които вече са предоставени на лечебните заведения към 01.02.2021 г., биха били достатъчни за период от около два месеца при тези нива на заболеваемост и при настоящото потребление.

 

За да бъдат обезпечени потребностите на здравната система, ще бъдат закупени лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектант, вкл. и за резерв, на стойност около 7 000 000 лв.

Коментари