Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Фелдшерите не желаят да членуват в асоциацията на медицинските сестри
Прочетена: 274 пъти
Снимка: Pixabay.com

Управителният съвет на Сдружението на фелдшерите в България излезе с остра декларация срещу Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и провелия се на 11 януари конгрес на асоциацията. Позицията е изпратена до Управителния съвет на БАПЗГ и делегатите на форума.
Публикуваме пълния текст на декларацията без корекции:

 

„След проведено национално обсъждане на професионалните проблеми на медицинските професионалисти, фелдшери / лекарски асистенти (ЛА), и членство на същите в БАПЗГ основано на Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите /ЗСОМСААМСЗПФ/ изразяваме следната категорична позиция:

 

1.    Практикуващите фелдшери/лекарски асистенти, не припознаваме БАПЗГ като своя съсловна организация, членувайки в нея като „асоциирани специалисти“ на основание закон /ЗСОМСААМСЗПФ/, формирал професионално-съсловна организация БАПЗГ, нарушавайки демократични принципи за обединение базирано на равнопоставеност, независимост и взаимно зачитане на регулирани медицински професии.

 

Твърдението е основано на лично подадени заявления от фелдшери/ЛА, в които категорично се заявява нежелание за членство в БАПЗГ наложено с принудително асоцииране в организацията.

 

2.    Заявяваме, че за нас Петия конгрес на БАПЗГ е нелегитимен в съответствие с настоящия устав поради нереално проведен избор на делегати, установено с анкета инициирана от представители на съсловие медицински сестри, което определя, като необективно представителството на професионалистите фелдшери/ЛА при вземане на важни решения на форума.

 

3.    За пореден път заявяваме, че интересите на фелдшерите не са представлявани и отстоявани през годините с политиката на УС на БАПЗГ. Назначените в УС и комисии на съсловната организация фелдшери не са избирани и припознати, като представители на съсловието, а и няма факти, които да доказват, че са допринесли за решаване на проблемите на професията. Факт е, че рестарта на професия фелдшер под името на световния ѝ аналог „Лекарски асистент“ е дело на „Сдружението на фелдшерите в България”. За съжаление до настоящия момент младите новозавършили колеги, лекарски асистенти от два випуска, практикуват с неуреден статут съгласно Наредба1 за професионалните дейности на медицинските специалисти, което е задължение на УС на БАПЗГ.

 

Предвид гореизложеното ПРЕДЛАГАМЕ:

 

   Изключване на професионалистите фелдшери /ЛА от БАПЗГ и зачитане правото им на самостоятелна професионално-съсловна организация, както е по цял свят, предвид факта, че професията е регулирана, а кадрите практикуват рутинна медицинска дейност.

 

     В случай, че предложението не бъде удовлетворено НАСТОЯВАМЕ:

 

1.    Настоящият форум да вземе решение за извънреден конгрес при спазване на демократичните принципи за избор на делегати и реална представителност .

 

2.    В случай, че БАПЗГ продължи да съществува като Законова професионално-съсловна организация да се промени Устава ѝ, а организацията да се реформира на конфедеративен принцип – всяка регулирана професия да се представлява от свое ръководство, което да работи за решаване проблемите на съответното съсловие и го представлява пред институциите, когато това е необходимо.

 

   Ние фелдшерите /ЛА заявяваме,

 

че сме отворени за обсъждане на проблемите и за единство при решаването им при уважение, равнопоставеност и зачитане професионалните права на всяко съсловие. Нашите съсловни проблеми касаят и други професии в БАПЗГ, затова очакваме подкрепа на предложенията ни.


 
     В случай на отказ, декларацията да бъде приета като официален документ на Конгреса, ще потърсим юридическа защита на професионалните ни права, позовавайки се на обективни аргументи.

 

гр. София
05.01.2020 год.

 

Инициативен комитет провел националното обсъждане:

 

1.    Камелия Васева /Кюстендил/
2.    Вили Батакчиева /Пловдив/
3.    Катя Маринова /Ловеч/
4.    Лидия Баталска /София/
5.    Марин Вълков /Благоевград/
6.    Иван Георгиев /Русе/
7.    Диминър Личев /В. Търново/
8.    Надежда Владимирова / Ст. Загора/
9.    Венета Александрова /Видин/
10.     Антоанета Недкова (Кулакова) /Варна/
11.     Емилия Венелинова /Смолян/
12.     Ана Николова / Бургас/
13.     Валентин Кирилов /Перник/
14.     Стоянка Узунова / Сливен/
15.     Дида Димова /Добрич/
16.     Мириям Мутиш /Разград/

Коментари

юли 2022

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития