Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

„Красива България“ набира проекти за достъпна среда на обществени сгради за хора с увреждания
Прочетена: 100 пъти
Снимка: Redmedia.bg

Стартира извънредна кампания за набиране на проекти по мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика. Срокът за подаване на документи е от 20 юни до 19 юли включително.

 

Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания. По нея могат да кандидатстват общини и държавни институции, които са собственици на обектите, включени в проектните им предложения.

 

Изискването е проектите да включват строително-монтажни/ремонти работи, чрез които съществуващи сгради се привеждат  в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. 

 

Всеки проект трябва да е на стойност между 30 000 и 120 000 лв. с ДДС. Финансирането от „Красива България“ за един проект е най-много 90% от стойността му, като останалата сума трябва да се осигури от кандидатите. Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намерят на страницата на „Красива България“ в интернет: www.beautifulbulgaria.com.

Коментари