Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Помощник-фармацевтите и зъботехниците получават законов статут
Прочетена: 3643 пъти
Снимка: pixabay.com

Зъботехниците и помощник-фармацевтите вече ще бъдат включени в обхвата на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Досега те нямаха национално представителство поради това, че професиите им не бяха част от законодателството, регулиращо дейностите им. Това решиха на последното си заседание депутатите от парламентарната Комисия по здравеопазването, след като резгледаха предложенията за законодателни промени на второ четене.     

 

По предложение на Българския зъболекарски съюз (БЗС), направено между първото и второто четене на предложените промени, в законопроекта бе добавен допълнителен текст, според който „професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно, както и професионалните дейности, които зъботехниците и помощник-фармацевтите могат да извършват по назначение, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването след съгласуване със съответната съсловна организация“.

 

Излагайки мотивите на вносителя - БЗС, д-р Светослав Гачев от Управителния съвет на съсловната организация заяви:

 

"БЗС подкрепя напълно създаването на съсловна организация на зъботехниците. Напълно подкрепяме това изменения, тъй като смятаме, че зъботехниците в нашата колаборация има вече изграден път. Това не е самостоятелна работа на зъботехниците с пациентите, а назначения, отпечатъци и уточнявания, които се извършват между лекарите по дентална медицина и зъботехници. Отварянето на друга възможност ще увеличи възможността за порочна практика на директна работа с пациентите, което не е възможно и приемливо. Самостоятелната дейност е напълно възможна в рамките на тяхната медико-техническа дейност на лабораториите, в които работят“.

Измененията в закона регламентират още, че медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти ще участват със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, а помощник-фармацевтите ще имат, също със съвещателен глас представител във Висшия съвет по фармация.

 

Представителите на общите събрания на организациите ще бъдат избирани от регионалните колегии на съответната съсловна организация при норма на представителство 1 делегат на 75 членове за Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и за Асоциацията на помощник-фармацевтите и 1 делегат на 10 членове за Асоциацията на зъботехниците.

 

„Тази промяна е свързана с числеността на бъдещите съсловни организации и с необходимостта от достатъчна представителност“, мотивира предложението председателят на комисията д-р Даниела Дариткова.

 

По нейните думи нормата е 1 на 10, защото тяхната организация наброява общо 3000 души. По данни на Българския фармацевтичен съюз броят на помощник-фармацевтите у нас са 4611. 

 

Така със Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти членството в организациите на зъботехниците и на помощник-фармацевтите става задължително за всички, които упражняват професията и доброволно за всички, които имат тази специалност, но не работят по нея.

 

Задължение на новите законово признати съсловни организации пък ще е воденето на национални и регионални електронни професионални регистри и да имат собствени кодекси за професионална етика.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

юли 2022

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития